Naše služby

kamionová přeprava

Celovozová přeprava znamená využití celé kapacity vozidla pro jednoho příjemce. Nakládka probíhá přímo u odesílatele, zboží je odvezeno přímo bez překládky na místo určení odesílatelem. Vozidlo je vybráno tak, aby odpovídalo hmotnostně, objemem nebo rozměry Vašim požadavkům a zároveň aby doprava byla co nejrychlejší za nejnižší možnou cenu a byla tím pádem pro Vás nejoptimálnější. Maximální užitečná hmotnost se pohybuje

okolo 25 tun. Přesné stanovení této hmotnosti je závislé na legislativních podmínkách v dané destinaci, na technických či hmotnostních parametrech přepravních vozidel či souprav. Ložné metry jsou závislé dle typu vozidla. Pohybují se v rozmezí od 4 ldm do 15,4 ldm (ložný metr = 1 metr délky návěsu při jeho celé šířce a výšce). Je potřeba počítat se skutečností, že každá destinace může vykazovat drobné odchylky.

PROČ VYUŽÍT NAŠICH SLUŽEB?

Řídíme se heslem: Radost z každé přepravy uskutečněné ke spokojenosti zákazníka.