Naše služby

Sběrná služba

V tomto systému se kusové zásilky sbírají z celé České republiky na sběrný terminál. Kusové zásilky jsou dále převáženy sběrnými kamiony na partnerské terminály po celé Evropě a odtud ke konečným příjemcům. Předností sběrné služby je nízká cena, která je dosahována díky rozsáhlé síti distribučních center v celé Evropě.

Tímto systémem jsou přepravovány palety, balíky, zásilky různých rozměrů. Výhodné je sběrnou službou přepravovat zásilky od cca 30 kg do 1-2 tun. Větší zásilky se výhodněji přepravují jako přikládky. Stálé trasy sběrné služby, které naše firma nabízí jsou: Velká Británie, Francie, Itálie, Řecko, Španělsko, státy Skandinávie.

PROČ VYUŽÍT NAŠICH SLUŽEB?

Řídíme se heslem: Radost z každé přepravy uskutečněné ke spokojenosti zákazníka.